Uw winkelwagen is leeg!

Gezondheidsgevolgen

Wat zijn de mogelijke gezondheidsgevolgen van een slechte binnenmilieukwaliteit?

Uiteenlopende gezondheidsklachten

In het binnenlucht kunnen verschillende stoffen voorkomen die gezondheidseffecten veroorzaken. Het gaat onder andere om vocht, allergenen, tabaksrook, verbrandingsproducten, vluchtige organische stoffen en asbest. De meest voorkomende klachten zijn problemen met de ademhalingswegen, hoofdpijn en overdracht van ziektes. De belangrijkste oorzaken zijn vocht, schimmels, bacteriën, fijne stofdeeltjes en stank in de woning. De gezondheidsgevolgen van een slecht binnenmilieu zijn dan ook zeer divers en variëren van klachten zoals vermoeidheid, hoofdpijn en geïrriteerde ogen tot (verergering van) astma en hart- en vaatziekten. Ouderen en kleine kinderen zijn het meest kwetsbaar. Zij brengen meer tijd binnenshuis door en hun afweersysteem is nog niet of niet meer optimaal. Ook mensen met aandoeningen aan de ademhalingswegen zijn gevoeliger voor een verslechterd binnenmilieu. De grootste invloed op de ziektelast heeft de vaak matige kwaliteit van de binnenkomende buitenlucht (roet, fijnstof). Deze wordt verergerd door de reeds aanwezige vochtigheid, fijnstof, pollen, bacteriën, ziekteverwekkers, schimmels en de uitstoot van toestellen/apparaten binnenshuis.

Wat is verder de oorzaak van een slechte binnenlucht? 
Volgens de Amerikaanse EPA (Environmental Protection Agency), brengen de mensen 90% van hun tijd binnenshuis door; dàt is het probleem. We isoleren ons tot en met om stookkosten te verlagen met dubbel glas, isolatie materiaal en beperken de natuurlijke ventilatie binnen onze ademruimte. Airco pompt gebruikte, slechte lucht rond in gebouwen en woonhuizen. Die lucht zit vol met fijnstof, bacteriën en schimmels, die zo van mens tot mens worden overgebracht.

Schimmels verergeren klachten van de ademhalingswegen en allergische reacties
Schimmels kunnen bij mensen die daarvoor gevoelig zijn, een verergering van ziekten van de ademhalingswegen of allergische reacties (zoals hooikoortsverwante) veroorzaken. De meeste schimmels groeien goed op warme, vochtige plaatsen.

Allergenen in binnenmilieu veroorzaken allergische reacties
​Een allergische reactie ontstaat wanneer het afweersysteem van het lichaam overgevoelig reageert op bepaalde stoffen (allergenen). Behalve huisstofmijten en schimmels kunnen ook huisdieren en pollen (stuifmeel) in het binnenmilieu allergische reacties veroorzaken bij mensen die daarvoor gevoelig zijn. Ook kunnen huidreacties (zoals eczeem) optreden. Klachten van astmapatiënten, zoals benauwdheid, kunnen verergeren.

 

Airhygiene systeem

Passief roken veroorzaakt jaarlijks duizenden sterfgevallen
Net als zelf roken, kan passief roken de gezondheid negatief beïnvloeden. Door roken komen veel schadelijke stoffen in de binnenlucht. In tabaksrook bevinden zich duizenden chemische stoffen, zoals PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen), benzeen, koolstofmonoxide, formaldehyde, roetdeeltjes en fijn stof.

Vluchtige organische stoffen veroorzaken diverse klachten
​Vluchtige organische stoffen (VOS) zijn stoffen die vrij kunnen komen uit onder andere verf- en schoonmaakmiddelen, cosmetica en bouwmaterialen. Deze stoffen kunnen bij inademing allerlei klachten veroorzaken zoals hoofdpijn, vermoeidheid, stank en irritatie van de neus, keel en ogen. Formaldehyde is een van de vluchtige organische stoffen die in bijna alle huizen aanwezig is. De stof bevindt zich bijvoorbeeld in spaanplaatmateriaal. Formaldehyde veroorzaakt ook irritatie aan de slijmvliezen. Van andere vluchtige organische stoffen, zoals terpenen en stoffen zijn de gezondheidseffecten minder goed bekend.

Onderzoeken geven aan dat door een slecht binnenklimaat o.a.:
‘Je hebt meer kans ziek te worden van de binnenlucht thuis of op kantoor dan van de buitenlucht’ (Bron: The British Lung Foundation)
‘30% van alle nieuwe en verbouwde gebouwen hebben meer of minder te maken met het Sick Building Syndrome (SBS)’. (Bron: World Health Organisation)
‘In Nederland sterven per jaar 10.000 mensen voortijdig aan de gevolgen van slechte binnenlucht’ (Bron: The International Scientific Forum on Home Hygiene)
'Een onderzoek gaf aan dat het Engelse bedrijfsleven €110 miljoen schade leed in de afgelopen 2 dagen door ziekte van werknemers door Norovirus. (Bron: Daily Telegraph, January 5th 2008.)

Het airhygiene-systeem van air4live:

  • Zorgt voor een lager ziekteverzuim,
  • Zorgt voor een beter werkklimaat, verbetert het moreel en prestaties,
  • Vernietigt schadelijke delen in de lucht en op het oppervlak zoals bacteriën, virussen en schimmelsporen inclusief norovirus, MRSA, E-Coli, Streptococcen spp.,
  • Zorgt voor maximale beheersing infecties bijv. gewone griep,
  • Zorgt voor volledige controle over luchtverontreinigende stoffen met inbegrip van geurtjes, rook, stof en allergenen,
  • Vermindert tot ruim 50% airconditioning- en verwarmingskosten. Er isminder verversing nodig omdat de kwaliteit van de lucht goed blijft.
  • Vermindert onderhoudskosten door voorkoming van schimmel- en algengroei in alle airconditioning- en circulatiesystemen.